Overzichtskaart van het traject door Blaricum. De blauwe nummers verwijzen naar de foto's hieronder. Nummers bij de foto's met een * hebben een link naar Google Maps Streetview.

 

Ook Blaricum werd in 1882 voor het eerst door de Gooische Stoomtram aangedaan en wel vanuit Hilversum, via Laren en verder door naar Huizen. Vanaf 6 januari 1917 waren er doorgaande trams mogelijk via Huizen naar Bussum (na overname van de HIJSM). De Gooische hield tot 1925 kantoor in een oude Saksische boerderij (die zo kenmerkend zijn voor de Gooise dorpen) aan het begin van de Torenlaan (nr 2-4). Hier is jaren garage van Mill in gevestigd geweest en later een groothandel in muziekinstrumenten. Er recht tegenover was het station annex hotel-café-restaurant Verver. Dit pand heeft ook als gemeentehuis gediend. Nu zit er al jaren een slijterij in. Even door de bocht op de Huizerweg kreeg Blaricum in 1925 z'n eigen stationnetje ofwel wachtlokaal. Dat heeft men 2 jaar later moeten verplaatsen naar de ernaast gelegen tuin omdat grondeigenaar Vos er zelf wilde gaan bouwen. Blaricum ligt op de noordflank van het verlengde van de Utrechtse heuvelrug. Vanaf de toenmalige melkfabriek 'de Hoop' (waar nu de Albert Heijn en de gelijknamige ijssalon in zit) was het voor de stoomtrams een hele klim het Huizerhoogt op en ook hier moest de stoomtrammachinist het geheel wel eens terug laten 'zakken' om opnieuw vanuit Blaricum een aanloop te nemen.

 

1*. Komende vanaf Hilversum via Laren komen we eerst op de Torenlaan. Begin 1900 was de Torenlaan niet veel meer dan een zandweg met vele karrensporen. Vanuit Laren gezien lag het tramspoor aan de linker zijde (bron 2.)

2*. Even verderop passeerde men de theekoepel van de dames Walland, waar nu de Wallandlaan begint. In 1910 was de Torenlaan inmiddels verhard. In tegenstelling tot de Eemnesserweg (die al eerder bestraat was) werd er op de Torenlaan geen tol geheven (bron 2.)

2a*. Nog dichter aangekomen bij het centrum van Blaricum passeert de tram op torenlaan 15 Huize Zonneveld, de woning van de toenmalige arts Dr Catz dat in 1912 door de architect Th. W. Rueter werd ontworpen (bron m.)

2b. Torenlaan gezien richting Laren in 1941 (bron zi.)

2c. Ongeveer dezelfde plek, gezien richting Blaricum centrum (bron zj.)

2d. Ook de torenlaan, ter hoogte van wat nu Torenzicht is (bron Ad Bakker, BONF)

2e. Ook de Torenlaan, maar moeilijk te zeggen ter hoogte van welk huisnummer (bron Ad Bakker, BONF)

3*. Het spoor nadert hier het meer bebouwde gedeelte van Blaricum. Op de achtergrond het zo kenmerkende torentje van de hervormde kerk. De foto is van rond 1900. Net voorbij het kerkje steekt het spoor de weg over (bron 2.)

4*. Vanuit de tuin van het station annex café-restaurant van Jaap Verver keek men links uit op de brouwerij. Later hebben hier kunstschilders als Le Gras, Jansen en Polvliet gewoond. Veel schilders van de zogenaamde 'Larense school' bezochten ook Blaricum. Van de Saksische boerderijen rechts is alleen die van garage van Mill als monument blijven staan - 1902 (bron 2.)

4a*. Nagenoeg dezelfde plekin 1903, maar dan aan de overkant van de Torenlaan, kijkend richting Laren, is alleen de boerderij van voorheen Garage van Mill en piano- en vleugelhandel Gerh. Steinberg als monument blijven staan. In deze Saksische boerderij hield tot 1925 de Gooische hier haar kantoor (bron m.)

5*. Dezelfde boerderijen als bij foto 4, maar nu richting centrum gezien. Op de achtergrond is het station anex café-restaurant te zien (bron m.)

6. Dezelfde plek ruim 100 jaar later. Links eetcafé 'Moeke Spijkstra', wat ook als wachtlokaal van de Gooise gediend heeft. Rechts de voormalige brouwerij en op de achtergrond het voormalige station wat nu een slijterij is (eigen foto 2014).

6a*. Iets verderop het voormalige hotel / station gezien vanaf de torenlaan in 1905 (bron zc)

6b*. Het hotel / station heeft de nodige veranderingen ondergaan. Inmiddels is het achterste deel een slijterij en het voorste deel een woonhuis (bron m.)

6c*. Op de luifel stond het bord 'station Gooische stoomtram' - zie uitsnede (bron m.)

6d*. Op deze latere foto (ca 1930) zijn de verschillende luifels verdwenen. Om welke lok het gaat is door de grove korrel van de foto slecht te zien (bron zc)

7*. Op de hoek van de Torenlaan en de Huizerweg wringt de tram zich langs enkele bomen. Het station annex hotel-café-restaurant heeft van 1918 tot na de oorlog gediend als gemeentehuis en woning van de gemeentesecretaris. Daarna werd het weer een hotel-café-restaurant en is nu een slijterij (bron 2.)

8*. Nog een plaatje uit 1932 met het station in de bocht van de Huizerweg en de Torenlaan. Het (nog altijd originele) richtingbord van de ANWB is inmiddels iets verplaatst - zie foto 8a (bron m.)

8a. De bomen in de bocht zijn allang verdwenen, maar net als vele andere plekken in Blaricum is ook het centrum schilderachtig. Links achter de slijterij staat nog altijd de muziektent waar jaarlijks de goed heiligman wordt ontvangen. Bep de Boer beschrijft in zijn boek dat de Sint in Laren ook wel eens met de tram aan kwam (eigen foto 2014).

8b. Nog eenmaal het hotel van de familie Verver in ca. 1932 met rechts de oude benzinepomp van garage van Mill. (bron zc)

9*. Begin 1900 industrialiseert Blaricum. De tram komt hier juist langs de melkfabriek 'de Hoop' van Lammert Kooij. De familie Kooij is nog altijd eigenaar van de gelijknamige ijssallon 'de Hoop' (bron 2.)

9a*. Begin 30-er jaren krijgt Blaricum tegenover 'de Hoop' z'n eigen postkantoor. Aan de achterzijde neemt later de Rijkspolitie haar intrek. (bron m.)

9b*. Voor het postkantoor begint het dubbel spoor en even door de bocht wordt het weer enkel spoor. Hier konden de trams vanuit Laren en Huizen elkaar kruisen. (bron m.)

9c*. Nagenoeg dezelfde plek maar dan in het motortram tijdperk. Het centrum van Blaricum raakt aardig volgebouwd. (bron zc)

9d*. Op nagenoeg dezelfde plek, maar dan kijkende in de richting Huizen (het postkantoor heb je nu in de rug), passeert een motortram in 1932 voor het laatst dit boerderijtje van Rijk de Gooijer. Het zou een dag later afgebroken worden om plaats te maken voor de Raiffeisenbank (later Rabobank - bron zc)

10*. De tram begint hier aan zijn klim het Huizerhoogt op. Om doorslaan van de wielen te voorkomen werd er zand op de rails gestrooid. Het is kwajongens eens gelukt om de laatste wagon bijna bovenaan los te koppelen. Deze reed toen uit eigen kracht terug, gelukkig zonder ongelukken te maken. Foto van 1910 (bron m.)

10a*. Dezelfde plek 3 jaar later. In het voorste pand zit thans hotel restaurant Bellevue en het pand rechts ervan is de voormalige geluidsstudio van Bolland en Bolland. (bron zc)

11*. Het Huizerhoogt in 1932. De huizen met de fraaie ronde rieten daken staan er nog altijd. De foto is bij de Atelierweg genomen (kijkende richting Huizen) waar vlakbij het Paviljoen of de Rotonde stond. (bron m.)

11a*. Dit in 1835 gebouwde theehuis en jachtverblijf werd later door Koning Willem II gekocht en o.a. bezocht door koningin Emma. Rond 1900 werd het geëxploiteerd als café-restaurant (bron J.Bout en Zonen)

11b*. Hetzelfde Huizerhoogt in 1932, ook hier kijkend richting Huizen (bron m.)

12*. Nadat de lijn Laren-Blaricum-Huizen vlak voor de oorlog al 'verbusd' was en het spoor rond 1941 was opgebroken, besloot men het in 1942 weer te herleggen (zie ook foto 18 bij Huizen). De eerst zo verguisde stoomtram werd met open armen door de inwoners van Blaricum ontvangen. Een foto van halverwege de huizerweg (bron m.)

12a*. Halverwege de Huizerweg richting Huizen ligt nog steeds een akker

13. Aanleg groefspoor ter hoogte van het Huizerhoogt op 12 mei 1942. Opvallend is de groef waartegen de straatstenen gelegd kunnen worden (bron 9)

14. Ook op de Torenlaan wordt 't spoor herlegd. (bron 9)

14a*. Loc 15 met een MAN rijtuig in het begin van de oorlogsjaren voor de Hervormde kerk aan de Torenlaan komende vanuit Laren. (bron 1.)

15*. Motorrijtuig 1 (de Zus) op de wisselplaats op de Huizerweg in 1939. Het wachtlokaal zit hier (net niet zichbaar) rechts-achter de Zus. In beide panden op de achtergrond zit nu de Albert Heijn (bron 4.)

15a*. Hier is de wachtkamer wel zichtbaar. Sinds juli 2014 is hier koffiebar Blushing van Gordon in gevestigd en krijgt de oude wachtkamer een deel van haar oude functie terug (bron m.)

15b. Een Naardense familie voor de wachtkamer (bron NONF)

16*. Nagenoeg dezelfde plek, maar dan in 1943. Hier een tram met loc NS 8109. Ook wel de 'kikker' genoemd. Deze had geen tram trek- en stootwerk zodat er een zogenaamde schut- of koppelwagen nodig was. Hiervoor gebruikte men een oude stenenwagen verzwaard met bielzen (bron 1.)

16a*. Nagenoeg dezelfde plek, ook in 1943. Hier een gemengde tram met loc 50 van de NTM voorop, komende vanaf Laren. De bruin-crème kleur op de rijtuigen is vervangen door een donkergroene NS kleur. Op de loc is een witte band geschilderd omdat er vanaf 1943 in opdracht van de bezetter niet meer met verlichting gereden mag worden (bron zc)

De dienstregeling van 7 oktober 1923 voor de tram van Hilversum naar Laren, Blaricum en Huizen. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave. (bron Laarder Courant de BEL)

Naar begin van deze pagina, of reis door naar: 

Maak jouw eigen website met JouwWeb