Overzichtskaart van het traject door wat nu Diemen heet. De blauwe nummers verwijzen naar de foto's hieronder. Nummers bij de foto's met een * hebben een link naar Google Maps Streetview.

 

Na een steile klim bij de Hartvelderbrug verlaten we de Watergraafsmeer (Amsterdam). Het tramverkeer door Diemen (dit deel van Diemen heette tot 1969 nog Diemerbrug) moest zich door nauwe straten wurmen met alle gevolgen van dien. Dat de paarden van de stoom of stoomfluit schrokken laat zich raden. Dit overkwam ook eens een begrafenisstoet. De paarden van zowel de lijkwagen als de volgkoets schrokken zo dat ze met wagen en al in de trekvaart terecht kwamen. De inzittenden konden ternauwernood worden gered.

Tot in 1940 kon men de tramlijn in stand houden. Op 13 februari van dat jaar ging de lijn Amsterdam-Muiderberg als een nachtkaars uit.

 

1. Bij de Hartsvelderbrug bij café Van der Vuurst reed men aan de westkant  Diemerbrug binnen. Even verderop bij de halte Ouddiemerlaan werd de weg erg smal en mocht er niet harder dan 5 1/2 km/u gereden worden (bron j.)

2. Muiderstraatweg ca. 1900. Deze straatweg was feitelijk te smal voor het steeds meer toenemende verkeer. En daar perste de stoomtram zich ook nog eens door tot menig schrik van de paarden die daar hun kar trokken (bron i.)

2a. Muiderstraatweg ca. 1939. Ook hier is te zien hoe weinig ruimte er al die jaren beschikbaar was. Er lag wel dubbel spoor en op de volgende foto is te zien hoe veel tram verkeer er gebruik van maakte (bron i.)

2b. Muiderstraatweg ca. 1939. Beide foto's zijn genomen van de tegenover het kanaal staande kerktoren welke te zien is op foto 3 (bron i.)

2c. Muiderstraatweg 1934. Demonstratie van de zg. 'slangenbrug' die werd ontwikkeld door de Diemense brandweercommandant H.N. Fakkeldij.
Bij brand kon de brandweer bluswater uit de Weespertrekvaart betrekken zonder dat het verkeer en de tram (hier de "Zus") daar hinder van hadden. (bron i.)

3. Voordat men Diemerbrug binnenreed was er de halte Kruislaan (Watergraafsmeer). Hier bevond zich een wisselplaats net als bij halte Oud-Diemerlaan vlak bij het raadshuis (bron i.)

3a. Waarschijnlijk het begin van de wisselplaats bij de Oud-Diemerlaan, kijkend richting Amsterdam (bron i.)

4. Helemaal aan de oostkant van Diemerbrug (tegenwoordig oud Diemen) naderen we op de Muiderstraatweg de Vinkenbrug. Jaartal onbekend. (bron m.)

4a. Ook op deze foto uit 1920 is te zien hoe smal en bochtig hier het traject was over de Vinkenbrug. Zelfs voor het autoverkeer is de brug vrij smal (bron i.)

4b*. In 1925 rammelde de tram aan de oostelijke kant van Diemerbrug over de Vinkenbrug over de Muidertrekvaart en vandaar verder langs 'de Sniep' (thans industrieterein) met de muziektent van de Diemer Harmonie. De conducteur moest bij de brug vaak uitstappen om het overige (auto)verkeer tegen te houden (bron 1)

5. De muiderstraatweg werd vaak genoemd in de krantenberichten. Vele ingezonden stukken maakten duidelijk dat het qua drukte eigenlijk niet kon (bron i.)

6. De Muiderstraat waarschijnlijk nog in het stoomtijdperk. Jaartal onbekend (bron i.)

6a. Dezelfde Muiderstraat in 1915 (bron j.)

7. De Harteveldseweg op nagenoeg dezelfde plek als op foto 7a, maar dan in het stoomtijdperk (bron j.)

7a. Harteveldseweg met motorwagen in de dertiger jaren met rechts dezelfde winkels (herkenbaar aan de erkertjes) als op foto 7 (bron i.)

7b. Ietsjes terug op de Hartveldseweg, met zicht op café Vervetjes  en daarachter de woningen met de typische erkertjes in 1937 (bron j.)

8*. Harteveldseweg met motorwagen in de dertiger jaren (bron i.)

8a*. Dezelfde bocht rond 1900. De panden links zijn dezelfde als op fotos 7 en 7a, maar nu vanaf de andere kant gezien. Ze werden (inclusief het café) in 1938 gesloopt (bron i.)

8b*. Motortram op de Harteveldseweg bij halte Ouddiemerlaan ca 1930. De halte bevond zich hier juist in een flessenhals. Vele winkeliers konden hun klanten vaak niet verstaan als de motortram met een knetterende uitlaat langs kwam (bron i.)

8c* . De nu 'lege' kant Hartveldseweg' in 1939 na de sloop van café Vervetjes. De Diemerbrug is nu goed zichtbaar. Nog altijd is dit een halte van GVB lijn 19 (bron i.).

9*. Café Vervetjes aan de Harteveldseweg met voorlangs de rails. Het café werd in 1938 gesloopt. Je kijkt hier vanuit de Ouddiemerlaan bij de Diemerbrug (bron i.).

9a*. Eén van de laatste opnames van de motortram op de Harteveldseweg in 1938. De topdrukte op deze weg is goed te zien (bron i.).

9b*. Nagenoeg dezelfde plek (bron i.).

Via de Sniep rijden we Diemen uit richting het Merwedekanaal (later Amsterdam-Rijnkanaal)

 

10. Een lastig obstakel voor de Gooische was de draaibrug over het Merwedekanaal (nu Amsterdam-Rijnkanaal). Deze moest met de hand worden opengedraaid en gaf vaak files! (bron i.).

10a. In 1933 liet Rijkswaterstaat een nieuwe brug bouwen, die op 15 september van dat jaar werd geopend. Zie ook bij Muiden (bron 1 en  i.).

Naar begin van deze pagina, of reis door naar: 

Maak jouw eigen website met JouwWeb